KLIK
kliknij w wybrane województwo

Regionalne Programy Opreracyjne

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Kwi 0
Kwi 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 16 maja do 28 grudnia 2017 r. W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.4  dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej […]

  Read more
Kwi 0
Kwi 0

Ogłoszono nabory wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw – twórców z branży gier wideo – w programie „ GAMEINN ” w ramach Działania 1.2 POIR „Sektorowe programy B+R”

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. GameINN – ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych firm zajmujących się produkcją gier W  konkursie 3/1.2/2016/POIR GameINN o wsparcie będą mogły […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)